Inkontinencia

 

Termínom kontinencia sa v odbornej lekárskej literatúre označuje schopnosť vedome ovládať vyprázdňovanie, teda schopnosť vedome ovplyvniť čas a miesto našej cesty na prirodzenú potrebu. Inkontinencia je teda neschopnosťou toto rozhodnutie tvoriť a môže vznikať z viacerých príčin. Niektoré príčiny pritom súvisia s vecami, ktoré dokážeme ovplyvniť, iné prípady môžu byť príznakmi vážnych chorôb. Samotná inkontinencia nie je choroba, ale je to príznak, ktorý môže signalizovať veľmi vážne poruchy v našom tele, preto by sme jej prejavy nemali podceňovať a riešenie odkladať na neskôr.
 
Močová inkontinencia nie je malicherný problém, na svete sa odhaduje vyše 200 miliónov pacientov, ktorí trpia vážnejšími formami inkontinencie, pričom ľahký únik moču sa môže prejaviť až u tretiny populácie nad 50 rokov. Inkontinenciou moču trpí 25% ľudí starších ako 60 rokov a 55,6% ľudí vo vekovej skupine 80 rokov a viac.
 
Samovoľný únik moču sa pritom týka vo veľkej väčšine žien. Podľa štatistík inkontinenciou moču v staršom veku trpí 30-50% žien, u mužov sa odhady pohybujú od 3-11%. Podľa dát, ktoré sú k dispozícii na Slovensku, približne 24% žien vo veku 18 - 70 rokov trpí mimovoľným únikom moču. Podobný problém má okolo 16% mužov po päťdesiatke. S
Inkontinencia sa často spája s ležiacimi seniormi,  pritom ľahkú formu úniku moču môžeme pozorovať v rannom štádiu už u ľudí v produktívnom veku. Mnoho žien si inkontinenciu prvého stupňa, nechce pripúšťať ako zdravotný problém. A práve v tomto období sa dá najviac urobiť pre to, aby sa inkontinencia nezhoršovala, ale aby sa fungovanie močového ústrojenstva upravilo.