Príčiny inkontinencie

Môžu byť rôzne a následne sa aj riešia rôznymi spôsobmi:

  • oslabené svaly panvového dna- svaly vekom postupne ochabujú a keď stratia pružnosť, k úniku moču môže dôjsť aj pri bežných činnostiach, ako je napríklad kašľanie.
  • človek stratil pohyblivosť– čo mu zabráni včas reagovať na signál, že mechúr je preplnený a treba ho vyprázdniť.
  • človek trpí psychickou chorobou– nedokáže  rozpoznať potrebu močiť či vyprázdniť sa alebo pre svoju chorobu nedokáže reagovať na tieto signály. Výrazný problém je to najmä v prípadoch Parkinsona, Alzheimerovej choroby, sklerózy multiplex.
  • infekcie močových ciest– môžu viesť k precitlivenosti močového mechúra. Medzi príznaky tohto stavu môžu patriť naliehavé nutkanie na močenie, časté vyprázdňovanie močového mechúra cez deň aj v noci a neschopnosť dosiahnuť toaletu včas.
  • užívanie liekov predpísaných na inú chorobu– ak človek v poslednom čase začal užívať nový liek alebo prešiel zo starého lieku na nový a súčasne stratil kontrolu nad močom, treba preveriť, či to nemôže byť dôsledok novej medikácie.
  • žena v menopauze- zníženie množstva estrogénu po menopauze ovplyvňuje najmä brušné svaly. Následkom toho sa močový mechúr posunie a svaly okolo močových ciest sú menej účinné.
  • človek má nadváhu- na brušné a panvové svaly sa vyvíja nadmerný tlak, čo môže viesť k únikom moču.
  • jedná sa o fajčiara/fajčiarku- nepriamou príčinou únikov môže byť u nich kašľanie. Ďalšou príčinou je  zvýšené riziko chorôb obehového systému a následného predpísania močopudných liekov, ktoré tiež zvyšujú pravdepodobnosť úniku.
  • opuchnutá prostata a jej operácieu mužov – pomerne častým jeu mužov vo vyššom veku nepretržité odkvapkávanie. Často je spôsobené napuchnutou prostatou, ktorá bráni prechodu moču pri močení. Následkom toho sa močový mechúr úplne nevyprázdni. Operácia prostaty môže spôsobiť dočasné oslabenie svalov, vedúce k stresovej močovej inkontinencii – únikom moču pri smiechu, kašľaní či vykonávaní určitých fyzických činností.