Typy a stupne inkontinencie

Enuréza

Enuréza je porucha schopnosti udržať moč najmä u detí v období, kedy by už mali byť schopné močenie kontrolovať. Podľa toho kedy dochádza k nedobrovoľnému pomočeniu rozdeľujeme dennú a nočnú enurézu. Príčiny enurézy môžu byť rôzne, napríklad porucha na úrovni močového mechúra a jeho inervácia, poškodenie miechy, alebo aj psychické príčiny(rozvod rodičov, sťahovanie, narodenie súrodenca).

 

Stresová inkontinencia

Pri stresovej inkontinencii uniká malé množstvo moču pri smiechu, kašlaní, kýchaní, zdvíhaní a nosení bremien, v ťažších prípadoch aj pri zmene polohy tela. Jednou z príčin môže byť aj nadváha. U žien sa táto forma vyskytuje najčastejšie a zapríčiňuje ju pokles panvového dna – po pôrode alebo pri zníženej hladine estrogénov v klimaktériu. V mnohých prípadoch sa dá zvládnuť špeciálnym cvičením na posilnenie brušných a panvových svalov.

Urgentná inkontinencia

Ide o nedobrovoľný únik moču ako výsledok náhlej a silnej potreby. Pri tomto type inkontinencie je človek vystavený nezvládnuteľnému nepríjemnému nutkaniu močiť s tým, že mechúr sa skutočne následne vyprázdni. Sval, ktorý kontroluje sťahovanie močového mechúra, je podráždený, nestabilný a sťahuje sa nepravidelne. Touto poruchou trpia predovšetkým starší ľudia. Spúšťacím mechanizmom je zle liečená infekcia močových ciest, nádory, cukrovka a zväčšená prostata.

Reflexná inkontinencia

Reflexná inkontinencia je dôsledkom neurologického ochorenia alebo úrazu mozgu či miechy – môže nastať i v mladšom veku. Mechúr sa chová reflexne – ako napríklad u kojencov – kedy k jeho vyprázdneniu dochádza úplne mimovoľne, odtekanie moču nie je možné riadiť.

Inkontinencia z pretekania

Starší muži so zväčšenou prostatou trpievajú pretekaním moču, kedy z preplneného mechúra horšie odteká kvôli zúženej močovej trubici. Zúženie je spôsobené práve zväčšenou prostatou a dá sa operatívne odstrániť. S týmto typom inkontinencie sa môžeme stretnúť aj u žien, napríklad pri nádore v močových cestách.

Stupne inkontinencie

Inkontinenciu rozdeľujeme z pohľadu úhrad zdravotných poisťovní na tri stupne:

  1. stupeň inkontinencie - občasný únik moču, t.j. únik po kvapkách, alebo únik max. 1 – 2 krát denne
  2. stupeň inkontinencie - častý únik moču, t.j. únik prúdom niekoľkokrát denne objektivizovaný dôslednou anamnézou, zhodnotením mikčného denníka, alebo plienkovým testom
  3. stupeň inkontinencie -trvalý únik moču, t. j. únik niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, tento stupeň predovšetkým u ležiacich pacientov môže byť spojený aj s inkontinenciou stolice.